Loading...

Former Army Turned Pastor Gives Unsolicited Advice to Bro. Eddie Villanueva After Criticizing Pres. Duterte

Ang dating Army Major na naging Born Again Christian Pastor at isinasaalang-alang ng maraming netizens bilang isang avid supporter ni Pres. Rody Duterte ay nagbibigay ng isang unsolicited advice sa kanyang kapwa brothers in Christ, si Brother Eddie Villanueva pagkatapos ng kanyang mga kontrobersyal na mga panunukso kay Pres. Rody Duterte.

Ayon kay Sir Abe Purugganan na nagsilbi bilang intelligent officer at elite member ng Scout Ranger Regiment ng Philippine Army, itinutugon niya ang kanyang unsolicited advice sa kanyang fellow brother in Christ, si Bro. Eddie Villanueva, ang pinuno ng Jesus Is Lord (JIL) Church, isa sa pinakamalaking denominasyon ng Born Again Christian sa Pilipinas.
Tinanong ng beteranong sundalo si Brother Eddie na kung walang kapayapaan sa kanyang puso sa mga pahayag ni Pres. Duterte laban sa mga turo ng Simbahang Katoliko, ito ay pinaka prudent at wise na ibigay ang iyong pasanin sa Panginoong Jesus sa halip na lumabas sa media upang itaas ang kanyang pag-aalala.

Sinabi rin ni Sir Abe Purugganan kay Bro. Eddie na kung siya ay nahatulan na gumawa ng isang bagay para kay Pres. Duterte, hindi dapat pampulitika o pisikal kundi espirituwal. Dapat niyang tanungin ang Banal na Espiritu kung ano ang gagawin, mamagitan para sa Pres. Duterte, tumayo sa puwang para sa kanya, dalhin siya sa presensiya ng Diyos at pumunta sa kanya nang personal at i-rebuke siya ng diwa ng kahinahunan kung iyan ang ginagampanan ng Banal na Espiritu na gawin siya, ngunit hindi niya dapat ipagbawal o hatulan si Pres. Duterte.

Narito ang kabuuang pahayag ni Former Army Major Abe Purugganan:

“For Bro. Eddie Villanueva:

I am addressing this to you as a brother in Christ. If there is no peace in your heart on the statements of President Duterte against the teachings of the Catholic Church, it is most prudent and wise to lay down your burden to the Lord Jesus rather than coming out of the media to raise your concern. If you are convicted to do something for him, do not be political nor physical but be spiritual. Ask the Holy Spirit on what to do. Intercede for President Duterte. Stand in the gap for him. Usher him to the presence of God as what ministers of God are expected to do. Go to him personally and rebuke him with the spirit of gentleness if that is what the Holy Spirit convicts you to do. But do not condemn or judge him but be a shepherd like the Lord Jesus. Remember our Lord Jesus never condemned, He came to save.
I also ask you to rebuke and intercede mightily for the leaders of the Catholic church that they may truly follow our Lord Jesus, and that they cast away their idols, lies, deceit, lawlessness, unrighteousness, and wicked ways that defile the temple of the living God.

I also ask you to intercede mightily for the country, that the Lord Jesus will deliver the nation from idolatry, lawlessness, wickedness, witchcraft, rebellion, pride and arrogance, poverty, lies, and greed; that righteousness may cover our people; and that a revival may come to our land.

And pray for yourself and other ministers of God that you do not add to the confusion about the TRUTH and not to make believers of Jesus stumble in their faith.

May the Lord strengthen you and give you discernment on what to do. Be blessed Bro. Eddie.”


Source: Sir Abe Purugganan FB Page